Pretesting for centres

 

What is Pretesting?

Your students can take part in a Cambridge Exams experience, free of charge, and in the comfort of their own Preparation Centre. Pretesting is a rewarding process, with the benefits including:

 • Pretesting gives learners a chance to practise taking a Cambridge Assessment English exam using genuine questions under exam conditions. This experience gives candidates the opportunity to practise their exam technique therefore building their confidence through familiarising themselves with the examination process. This will make candidates feel more relaxed and better prepared when they do their live exams.
 • After taking the Reading, Listening and Use of English papers, the pretesting papers are marked in Cambridge and the scores are returned to the centres. Writing papers are marked by trained Cambridge Assessment English examiners and candidates receive feedback about how they performed.
 • Pretesting helps learners find out which areas they need most practice in and for teachers, it highlights areas where their learners need more help and shows the overall level of students in relation to the exam. This is also an opportunity for teachers to influence the design and content of exams by feeding back to us their thoughts on the tested material.

Què és el Pretest?

La possibilitat que els vostres estudiants tinguin l’experiència de realitzar un examen de Cambridge, de manera gratuïta i còmodament des del vostre Centre. El Pretest és un procés profitós, amb avantatges que inclouen:

 • Oferir als estudiants l'oportunitat de practicar amb un examen d'anglès Cambridge amb preguntes genuïnes sota les mateixes condicions que el dia de l'examen. Aquesta experiència brinda als candidats l'oportunitat posar a prova la seva tècnica alhora d’afrontar l'examen, per tant, augmenta la seva confiança familiaritzant-se amb tot el procés. Això farà que els candidats se sentin més relaxats i més preparats quan es presentin als exàmens reals.
 • Un cop completat el Reading, Listening and Use of English les proves s’envien a corregir a Cambridge i les puntuacions es retornen als centres. Pel que refereix als Writing son avaluats per examinadors d'anglès del Cambridge Assessment i els candidats reben comentaris sobre el seu rendiment.
 • El Pretest ajuda als estudiants a esbrinar en quines àrees necessiten més pràctica i als professors a detectar les tasques on els seus alumnes necessiten més ajuda. Així mateix, mostra el nivell global dels estudiants en relació a l'examen i és una oportunitat perquè els professors influeixin en el disseny i el contingut dels exàmens mitjançant la seva opinió sobre el material provat.

FAQs

Do we have to pay?

No, Pretesting is FREE. All test papers and despatch costs are paid for by Cambridge Assessment English.

Is there a minimum number of candidates?

No, there is no minimum number of Pretest candidates. The maximum number of candidates per component per session for a centre is 150.

When do we get the results?

Reading, Listening and Use of English scores are returned within 3 weeks of receipt of completed materials, with Writing components returned from examiner marking within 4 weeks of receipt.

How do we sign up?

To take part in Pretesting your school must be a ‘Pretest-Approved Institution’. Complete the online Pretesting Centre Approval Form

Once approved, your school may participate in Pretesting. Upcoming sessions available

Why take part?

Pretesting is a vital element in the development process of Cambridge Assessment English examinations. Pretesting ensures that each individual item in a live examination is pitched at the right level and that the content is appropriate. We do this by carefully measuring the responses of candidates in pretests using complex benchmarking processes, and by collecting and acting on feedback from both candidates and teachers.

FAQs

Hem de pagar?

No, el Pretest és GRATUÏT. Tots els exàmens i els costos d'enviament els paga Cambridge Assessment English.

Hi ha un nombre mínim de candidats?

No, no hi ha un nombre mínim de candidats pel Pretest. En canvi, sí que hi ha un nombre màxim de candidats per sessió i centre que és de 150.

Quan tindrem els resultats?

Els resultats de Reading, Listening i Use of English s’obtenen dins de les 3 setmanes posteriors a la recepció dels materials i els Writings es retornen en un termini de 4 setmanes des de la seva recepció.

Com ens registrem?

Per participar en el Pretest, la vostra escola ha de ser una ‘Institució Aprovada de Pretesting’. Ompliu online el formulari d'aprovació del centre de proves preliminars

Un cop aprovat, el vostre centre educatiu podrà participar en les proves prèvies. Pròximes sessions disponibles

Per què participar?

El Pretest és un element vital en el procés de desenvolupament dels exàmens d'anglès Cambridge Assessment. El Pretest garanteix que cada part de l’examen real es presenti al nivell adequat i que el contingut sigui el correcte. Ho fem mesurant acuradament les respostes dels candidats durant el Pretest, avaluant-les comparativament i a través d’un complex procés de recopilació i revisió gràcies als comentaris aportants pels candidats i professors.

Types of Pretesting

Pretesting papers can be requested either On-Demand or as part of a Planned Pretesting Session.

With On-Demand papers centres have the freedom to choose the exact date of the exam (including weekends). Students can be entered for our on-demand pretesting at any time at least four weeks before the session.

For Planned Pretesting Sessions there is a set timeframe in which papers need to be administered within and it is up to the centre to decide which day within this period they would like to have the exam.

On-demand Pretests

 • A2 Key
 • A2 Key for Schools
 • B1 Preliminary
 • B1 Preliminary for Schools

Planned Pretests

 • A2 Key for Schools
 • B1 Preliminary for Schools
 • B2 First for Schools
 • C1 Advanced

Session window: 31 October to 11 November 2022
Request deadline: 04 September 2022

Planned Young Learners Pretests

 • Pre A1 Starters
 • A1 Movers
 • A2 Flyers

Session window: 06 February 2023 to 24 February 2023
Request deadline: 04 December 2023
Click for more information, including Pretesting sessions for 2022.

Types of Pretesting

Podeu sol·licitar els Pretest a petició (On-Demand) o com a part d'una sessió organitzada (Planned Pretesting Session).

Amb els papers On-Demand els centres tenen la llibertat d'escollir la data exacta de l'examen (inclòs caps de setmana). Els estudiants es poden inscriure per la prova On-Demand en qualsevol moment de l’any amb com a mínim quatre setmanes d’antelació.

Per les Planned Pretesting Sessions hi ha un període de temps establert en el qual s'ha d'administrar el Pretest i és responsabilitat del centre decidir quin dia dins d'aquest període vol fer l'examen.

On-demand Pretests

 • A2 Key
 • A2 Key for Schools
 • B1 Preliminary
 • B1 Preliminary for Schools

Planned Pretests

 • A2 Key for Schools
 • B1 Preliminary for Schools
 • B2 First for Schools
 • C1 Advanced

Període de sessió: del 31 d'octubre a l'11 de novembre del 2022
Termini de sol·licitud: 04 de setembre del 2022

Planned Young Learners Pretests

 • Pre A1 Starters
 • A1 Movers
 • A2 Flyers

Període de sessió: del 6 de febrer del 2023 al 24 de febrer del 2023
Termini de sol·licitud: 4 de desembre del 2023
Feu clic aquí per obtenir més informació, incloent sessions de Pretesting del 2022

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR