B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools

Correspon al nivell llindar del Consell d'Europa: un nivell d'aptitud suficient per defensar-se en situacions quotidianes en anglès. La persona que s'examina ha de demostrar tenir uns coneixements pràctics suficients per utilitzar l'anglès amb eficàcia en situacions quotidianes de la vida real.

Aquest examen va ser introduït el 1981, basat en el pla detallat de threshold (nivell preliminar) del Consell d’Europa. Avalua les habilitats lingüístiques necessàries per sobreviure en situacions socials i de treball en un entorn on el mitjà de comunicació oral és l’anglès. Recentment aquest examen ha estat revisat per seguir les directrius del nivell threshold de l’any 1990.

L’examen del PRELIMINARY consta de quatre parts:

Llegir (Reading)
A les persones que es presenten a l’examen se’ls valora la capacitat d’entendre missatges i rètols en llocs públics, així com la capacitat de triar el vocabulari més adequat en una situació determinada. Els candidats també han de ser capaços de llegir i entendre la idea general i la informació més detallada de textos curts, i a més han de poder entendre la idea general d’altres tipus de textos (identificar la font, entendre el propòsit i l’actitud de l’escriptor, etc.) Els textos poden ser autèntics o semiautèntics i poden tenir el format d’anuncis, articles de diaris, rètols...

Escoltar (Listening)
Els candidats han de ser capaços d’entendre diàlegs curts i extreure’n informacions bàsiques (horaris, temps...). També s’espera que captin el missatge o la idea de diàlegs més llargs i l’actitud dels que parlen. Els textos inclouen sovint converses, anuncis i notícies.

Escriure (Writing)
Els candidats han de ser capaços de donar informació, redactar fets, descriure situacions i expressar la seva opinió. Tot això, tenint present el tipus d’audiència a qui s’adreça l’escrit i el seu propòsit.

Hi ha tres parts obligatòries en aquest apartat de l’examen. La primera requereix la transformació d’estructures gramaticals. En la segona cal completar uns textos. Finalment, en la tercera part els candidats han d’escriure un text (carta, document...) d’aproximadament 100 paraules.

Parlar (Speaking)
L’exercici d’expressió oral té dues parts i dura entre 10 i 12 minuts. Els candidats són examinats de dos en dos per dos professors: el que porta la conversa, l’interlocutor, i el qualificador. Es demana que els examinands siguin capaços de mantenir una conversa de caràcter general sobre ells mateixos, així com participar en situacions i parlar sobre un tema introduït a partir d’una fotografia. Els candidats han de ser capaços de reaccionar als estímuls de fotografies, dibuixos, etc. i entendre i contestar les preguntes adequadament.

Valor de cada part de l’examen: cada una de les quatre parts de l’examen té un valor del 25% de la puntuació global.

Qualificacions:
Hi ha dues qualificacions per a l’aprovat: "aprovat" i "aprovat amb mèrit", i dues qualificacions per als que no passen l’examen: "suspès just" i "suspès". Els certificats només s’atorguen a les persones que hagin aconseguit una de les dues qualificacions d’aprovat.

 

Guia bàsica de l'examen (versió en espanyol)

 

Guia bàsica de l'examen (versió en espanyol)

 

Més informació: B1 PreliminaryB1 Preliminary for Schools 

Per consultar les properes dates d'examen podeu anar a l’apartat INSCRIPCIONS I DATES

Des de febrer de 2016 Cambridge English ha començat a utilitzar una nova forma de presentar els resultats dels exàmens, que us proporcionarà una informació més detallada sobre el rendiment de l'examen.

Per més informació podeu consultar el següent apartat disponible en anglès:

B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools

APROVAT: PASS WITH DISTINCTION, PASS WITH MERIT I PASS
SUSPÈS: FAIL I COUNCIL OF EUROPE LEVEL A2 (En aquest últim cas no obteniu el certificat del PET, però obteniu un certificat del nivell A2, que és l'anterior al PET)
ABSENT EN PART O LA TOTALITAT DE L'EXAMEN: X o Z

Procediment per consultar el vostre resultat de l’examen en línia:

 1. En  qualsevol   moment  a  partir   de  que  rebeu  el  Confirmation  of  Entry  podeu  anar  a candidatewebsite i cliqueu a Register.
 2. A l’apartat  ID Details introduïu  l’ID  Number i el Secret Number que trobareu  en el Confirmation of Entry.
 3. A l’apartat Contact Details introduïu la vostra adreça de correu electrònic.
 4. A l’apartat Password Details escriviu 2 cops, als camps Enter Password i Confirm Password, una contrasenya  que heu de crear  vosaltres  mateixos i que necessitareu  cada cop que entreu a consultar el resultat (per tant, és important que no l’oblideu). Aquesta contrasenya ha de tenir com a mínim 8 caràcters i ha d’estar composta de lletres i almenys de 2 números.
 5. A Terms of use cliqueu a I agree to the terms of use.
 6. Si voleu rebre informació de Cambridge English cliqueu a Updates.
 7. Comproveu que tot sigui correcte i cliqueu a Submit i si tot ha anat bé apareixerà el text de confirmació Registration successful.
 8. Fins aquí el que heu fet és registrar-vos. Un cop aquest pas ja està fet ja podeu consultar  el resultat  el dia que es publica.  Des de la mateixa  pàgina on us heu registrat,  si  feu tot  el procediment  el  mateix  dia,  o  des  de candidatewebsite a  l’apartat  Log  in, introduïu el vostre ID Number que consta en el Confirmation of Entry i la contrasenya que heu creat quan us heu registrat, a Password i cliqueu a Log In.
 9. Ara heu entrat en el vostre espai personal on podreu consultar el resultat del vostre examen.
 10. Si no podeu consultar  el resultat  del vostre examen no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres o amb la vostra acadèmia o escola si us heu matriculat a través seu, ja que ells hi tenen accés el mateix dia que vosaltres.
 11. Podreu consultar la nota tantes vegades com vulgueu utilitzant la contrasenya que heu creat.

Cambridge English Language Assessment disposa d'una amplia varietat de productes i serveis de suport per ayudar-vos a preparar el vostre examen. 

 

B1 Preliminary (materials de suport disponibles en anglès):

Altres materials de suport per a professors i candidats:

 

Handbook for teachers

 

Information for candidates

 

 

B1 Preliminary for Schools (materials de suport disponibles en anglès):

Altres materials de suport per a professors i candidats:

 

Handbook for teachers

 

Information for candidates

 

 

Altres recursos:

Cambridge University Press: materials oficials per la preparació dels exàmens de Cambridge

Cambridge English Teachers: informació específica per a professors i professionals

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR